Ce este un maestru?

    Pentru un discipol a-şi întâlni Maestrul înseamnă a găsi o „mamă” care acceptă să‑l poarte nouă luni, pentru a-l „naşte” Lumii spirituale. Odată ce s‑a „născut”, adică s-a trezit, ochii săi descoperă frumuseţea Creaţiei, urechile sale ascultă Cuvântul divin, gura sa gustă hrana cerească, picioarele sale îl duc în diferitele locuri ale spaţiului pentru a face Binele şi mâinile sale învaţă să creeze în Lumea subtilă a sufletului
Foarte puţini oameni ştiu ce este într-adevăr un Maestru…
    Un Maestru, trebuie s-o ştiţi, este la fel ca toţi ceilalţi oameni: are aceleaşi organe care-l fac să simtă aceleaşi nevoi şi aceleaşi dorinţe. Iar dacă îi tăiaţi o bucată de carne, veţi vedea că sângele său va curge roşu ca la toată lumea! Diferenţa este că la un Maestru conştiinţa este mult mai vastă decât la majoritatea oamenilor: el are un ideal, puncte de vedere superioare şi, mai ales, a ajuns la o perfectă stăpânire de sine. Evident, pentru aceasta trebuie foarte mult timp şi o activitate gigantică; de aceea nimeni nu poate deveni Maestru într-o singură încarnare.

    Dacă întâlniţi un Maestru, să ştiţi că toate calităţile şi virtuţile pe care le manifestă, nu le-a achiziţionat în această singură viaţă. Nu, a fost nevoie ca el să lucreze timp de secole, chiar milenii, şi cum calităţile pe care le-a câştigat prin proprie activitate nu dispar în momentul în care a trebuit să părăsească Pământul, când revine îşi aduce din nou aceste calităţi. Astfel, din încarnare în încarnare, el adaugă noi elemente spirituale, până în ziua în care devine o adevărată călăuză de Lumină şi Virtute divină…

    În realitate, fiecare fiinţă umană are un Maestru, dacă nu este un Maestru vizibil, este un Maestru invizibil. Criminalii au în Lumea invizibilă un Maestru care nu încetează să-i sfătuiască să facă rău celorlalţi. Chiar dacă ei spun: „Noi, un Maestru? Niciodată!” Ei bine, trebuie s-o ştie, aceşti orbi, că au un Maestru ale cărui sfaturi dăunătoare le urmează zi şi noapte.
    Oricare ar fi înălţimea Spiritului său, în măsura în care o fiinţă vine să se încarneze pe Pământ, părinţii săi îi transmit ca moştenire o materie mai puţin sau mai mult defectuoasă pe care trebuie s-o transforme, ceea ce el ajunge s-o facă datorită celorlalte calităţi şi virtuţii ale sale. Şi când el a reuşit, devine şi mai mare, deoarece a ajuns să transforme o materie brută într-o materie elaborată, de care el se poate servi pentru activitatea sa. Deci, la Iniţiaţi, se, descoperă într-adevăr puterea Spiritului, deoarece ei ajung să stăpânească totul, pe când la majoritatea oamenilor trenează, pe timpul întregii lor vieţi, defecte pe care nu le pot învinge.
    Acum, bineînţeles, trebuie să ştiţi că un Iniţiat vine pe Pământ aducând cu el calităţile asupra cărora el a lucrat în precedentele sale încarnări; graţie lor, el se îndepărtează instinctiv de drumul său şi se îndreaptă, din contră, spre activităţi constructive, luminoase. Chiar dacă el nu-şi aminteşte de nimic, el este împins, în pofida lui, să meargă în aceeaşi direcţie ca şi în trecut.

    Mijlocul pe care eu vi-l recomand, cel mai economic, cel mai înţelept, cel mai eficace, este de a-i cere Cerului să vă plaseze în faţa unei oglinzi perfecte, adică o fiinţă de o mare abnegaţie, de un mare dezinteres, care nu are nici un fel de intenţie să vă înşele pentru a profita de voi; iar această oglindă este un veritabil Maestru. Găsiţi un Iniţiat şi întrebaţi-l: „Ce reprezint eu? Ce există în mine? Care sunt slăbiciunile pe care trebuie să le combat, bogăţiile, talentele pe care trebuie să le dezvolt? Cărei munci îi sunt predestinat?” Iar el, care este dezinteresat, va intra în comunicare cu Cerul şi vă va da răspunsuri impecabile.
    Acum, dacă această oglindă ajunge să reflecteze câteva din defectele voastre, oare trebuie să fiţi furioşi împotriva ei? Din contră, trebuie să mulţumiţi Cerului şi să spuneţi: „Oh! Câte catastrofe voi evita, de câte nenorociri îi voi scuti pe alţii”, dar oamenii nu vor să se vadă aşa cum sunt: ei preferă să trăiască în iluziile lor. De aceea un Maestru ştie dinainte ceea ce îl aşteaptă atunci când deschide gura. Ceea ce i se va răspunde nu este: “Aveţi dreptate”, ci „Nu, niciodată, vă înşelaţi, nu este deloc aşa”. Da, Maestrul se înşeală, dar nu ei!

    Chiar dacă are toate puterile, un Maestru trebuie să rămână simplu, şi faptul că eu vă fac să luaţi cunoştinţă de valoarea unui Instructor nu va schimba atitudinea mea faţă de voi. Mie îmi place să-i tratez pe toţi fraţii şi surorile cu respect şi iubire. Chiar dacă vă spun unele cuvinte asupra valorii muncii mele faţă de voi, aceasta nu mă face să mă schimb. Voi veţi fi cei care vă veţi schimba, poate; şi, de altfel, este de dorit, deoarece cu cât veţi aprecia mai mult ceea ce eu vă spun şi o veţi pune în practică, cu atât veţi progresa. Eu, oricum, orice a‑ţi face continui lucrarea mea. Bineînţeles, eu câştig dacă avansaţi, deoarece voi avea mai mulţi prieteni. Dar voi veţi fi cei care veţi câştiga mai mult, pentru că veţi planta seminţe care vor da într-o zi fructe pe care le veţi putea recolta…

    Pământul este o şcoală, deci ceea ce veţi găsi, sunt lecţii… lecţii din toate părţile. Atâta timp cât nu aţi înţeles aceasta veţi fi hărţuiţi de destin. Lumea invizibilă trimite oamenilor Maeştri pentru a le facilita evoluţia. Şi dacă ei nu vor să-i accepte, vor găsi alţi “instructori”: eşecurile, bolile, mizeria, iar acestea sunt implacabile. Dacă nu vreţi să suportaţi lecţiile teribile ale acestor instructori, acceptaţi-mă pe mine; este mai înţelept. Dacă nu aţi vrut să acceptaţi de bună voie să învăţaţi Legile divine, sunteţi obligaţi să le învăţaţi cu lovituri de baston…

    Este, deci, adevărat că un Maestru poate să facă multe lucruri, dar doar pentru cel care posedă, deja, aspiraţii divine, care are un ideal înalt, altfel nu poate nimic. De aceea un Maestru nu încearcă să oblige pe nimeni să ia o direcţie sau alta, el ştie că este inutil. Dacă cineva este închis, obtuz, Maestrul îl va lăsa în pace. Şi este încă una din diferenţele care există între adevăraţii şi falşii Maeştri. Un fals Maestru va utiliza toate mijloacele de care dispune pentru a vă obliga să luaţi direcţia pe care o doreşte. Pe când un adevărat Maestru, care ştie că nu are dreptul să violenteze făpturile, vă va vorbi, vă va da explicaţii, se va ruga pentru voi şi asta este tot. Dacă voi vreţi să alegeţi Infernul, el vă va explica ceea ce vă aşteaptă, dar nu vă va împiedica. Cel care vrea să se distrugă are tot dreptul, nimeni nu-l poate împiedica, nici chiar Domnul. Dovada? El îi lasă pe oameni să-şi facă toate nebuniile şi să‑şi spargă capul. Ce vreţi, El le respectă libertatea…

    Trebuie să-i ajutaţi pe oameni, dar dându-le explicaţii, luminându-i, iar după aceea, când încep să fie conştienţi de situaţie şi să sufere, se poate încerca să li se îndepărteze greutăţile. Da, deoarece abia în acest moment vor aprecia ajutorul care li se aduce şi vor deveni prudenţi, rezonabili, vor lua hotărâri bune. Dacă nu acţionaţi astfel, nu numai că nu faceţi bine la nimeni, dar încurajaţi nebuniile, crimele şi toate ilegalităţile…

    Pentru a se menţine, o achiziţie spirituală, un dar psihic trebuie să vină din interior, din eforturile voastre, din activitatea voastră. Deci, un Maestru poate să vă deschidă uşi, dar voi sunteţi cei care trebuie să intraţi, el nu vă va împinge cu forţa; iar dacă el vede că avansaţi vă va deschide noi uşi…
    Pentru a se transforma, fiecare trebuie să fac eforturi, deoarece transformarea nu poate să vină în mod mecanic, din exterior. Hinduşii spun: „Când discipolul este pregătit, Maestrul apare”. Această frază este foarte profundă, Ea arată că întotdeauna discipolul este cel care trebuie să facă efortul pentru, a atrage ajutorul. Odată ce eforturile sunt făcute ajutorul va veni, este sigur. Există o Lege universală a iubirii şi a întrajutorării, dar ea nu se poate declanşa decât dacă voi înşivă faceţi eforturile…

    Dacă spuneţi: ” Aş vrea să întâlnesc cel mai mare Maestru pentru ca el să mă instruiască”, vă voi răspunde că aţi pus prost problema, pentru că puteţi să-l întâlniţi, dar dacă n-aţi lucrat deja asupra celuilalt element, adică a felului în care să înţelegeţi un Maestru, cum să-l iubiţi, cum să apreciaţi ceea ce el vă învaţă, chiar dacă întâlniţi cel mai Mare Maestru de pe Pământ, veţi avea discuţii cu el şi veţi rămâne tot atât de ignorant ca mai înainte.
    Calitatea gândurilor şi sentimentelor voastre este cea care vă face să progresaţi; Maestrul nu este decât un mijloc. Toţi cei care-şi imaginează că evoluţia lor spirituală ar fi fost facilitată dacă ar fi avut un Mare Maestru, sau încă un alt Mare Maestru se înşeală: singurul lucru sigur este că ei ar fi avut probe mai mari.
Evident, este bine să aveţi un Maestru înţelept şi plin de iubire, dar nu uitaţi niciodată că cel mai important sunteţi voi înşivă, deoarece atunci când purtaţi în sinele vostru ceva bun, ceresc, divin, sfârşiţi totdeauna prin a atrage elementele corespunzătoare…

    Deci, faptul de a se găsi pe aceeaşi lungime de undă apropie două fiinţe, pentru ca ele să poată să se cunoască. Aceasta este Iubirea; adevărata Iubire este adevărata Cunoaştere, pentru că adevărata Iubire nu este nimic altceva decât o fuziune.
    Pentru a deveni ca Maestrul său, discipolul trebuie să ajungă să introducă în el aceleaşi vibraţii. Da, este o problemă de vibraţii. Iar el poate să devină chiar mai mare decât Maestrul său; aceasta depinde de iubirea sa. Întotdeauna, cel care are cea mai mare iubire devine cel mai mare. Având cunoaşterea, forţa, evident ajută la ceva; dar nu cu cunoaşterea şi cu forţa se va merge departe. Pe când cu iubirea, mergeţi până la infinit! Iubirea vă face să alergaţi, încât nu vă mai opriţi… Da, iubirea aceasta este: a vă lua picioarele la spinare. Iubirea care vă lasă să stagnaţi nu este o adevărată Iubire…

    Adevărata magie pentru discipol este, deci, de a putea să se identifice cu Maestrul său pentru a atinge ceea ce există în sufletul, în inima, în inteligenţa, în voinţa Maestrului său şi ca toate aceste comori să se verse în el. Deoarece un Maestru nu este aşa de egoist şi avar el vrea să vă dea în profunzime. Şi chiar dacă el vede că unul din discipolii săi îl depăşeşte, el este mândru. El spune: „Este copilul meu. Este mai inteligent decât mine, este mai bun decât mine, este mai puternic decât mine; cu atât mai bine, eu sunt tatăl său.” Şi el este mândru. Un tată care este furios că fiul său îl depăşeşte nu este un adevărat tată. Iar dacă un Maestru este furios că un discipol a ajuns să-l depăşească, dacă el este gelos, dacă începe să-i joace feste, să-l chinuie, înseamnă că nu a ajuns încă la gradul superior de dezinteres care este cea mai mare calitate a unui Maestru. Şi este adevărat că există Maeştri pe care gelozia nu i-a părăsit încă.

    Când un om decide să meargă pe drumul spiritualităţii, există ceva frumos, luminos, puternic care se degajă din el.
Lângă un adevărat Maestru, nu puteţi să găsiţi decât binecuvântări.
O.M.Aivanhov

Reclame

Un comentariu (+add yours?)

  1. viatainterioara
    apr. 29, 2012 @ 15:25:46

    Reblogged this on Viața Interioară.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: