Omul lui Dumnezeu

”Dragostea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu.”
(Pr. Arsenie Boca)Cuvinte vii


    Adunatu-s-au aci o seamă de cuvinte, – răspunsuri la atâtea lacrimi… Şi unele şi altele se adunau la măsuţa sfintei spovedanii, unde mila lui Dumnezeu strălucea în ele, ca soarele în picurii de rouă.
    Strălucirile acelea, prinse din lacrimi, împreună le dăm – Părinte şi părinţi – învăţături din vreme urmaşilor, în neam şi-n neam, ca să nu mai orbecăiască şi ei în noaptea neştiinţei şi a lipsei de sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni, întunecă vremile şi prea adesea cruntă pământul.
    Este o singură cale senină: trăirea învăţăturii creştine, în toată adâncimea ei şi în toată sinceritatea noastră. Asta rămâne singura cale sigură, pe care trebuie s-o învăţăm mereu, în fiecare rând de oameni.
    Cu părintească iubire, tuturor ostenitorilor, şi cu multă smerenie, la toţi creştinii.
Arsenie.

Parintele Arsenie Boca