Eliberarile

ACCEPT!
ELIBEREZ!
MA ELIBEREZ DE TOATA KARMA, DE LA FACERE SI PANA ACUM:
Eliberez toată agresivitatea şi autoagresivitatea.
Eliberez toată trufia, aroganţa, sfidarea, furia, frustrarea şi rutina.
Eliberez toată neiubirea, nelumina, nearmonia, neiertarea, necredinţa, falsitatea, amânarea, egoismul.
Eliberez toate cauzele sărăciei: frică, ruşine, vinovăţie şi energii datorate şi toate jurămintele de sărăcie de la facere până ACUM..
Eliberez toată agitaţia, grijile, temerile, sperieturile, spaimele, graba, stresul, controlul, judecăţile de sine şi ale semenilor şi alergiile.
Eliberez toată persecuţia, perversitatea, prostituţia de orice fel, promiscuitatea, iluziile minţii, iluziile timpului care ucide.
Eliberez toate conflictele, luptele, cruzimea, tortura, abuzurile, protestle, violul, ura, certurile, teroarea, mânia, supărările, tirania.
Eliberez toată corupţia, mita, batjocura, haosul, dispreţul, vandalismul, minciunile, demagogia, bârfele, abuzul, excesele.
Eliberez toate stările de inferioritate, de victimă, de zădărnicie, de nelinişte, de abandon, de ratare, starea că nu sunt bun de nimic, că nu fac faţă vieţii, de slugă, de neputinţă, umilinţă, înveninare şi ranchiună.
Eliberez toată dualitatea, traume, răni, regrete, manipulare, laşitate, trădare, timiditate, emoţii, datorii, neîmpliniri de orice fel, suferinţă, durere tristeţe şi compromisuri.
Eliberez toată hoţia, laşitatea, lăcomia, zgârcenia, credinţe vechi, nemernicia, superstiţii, prejudecăţi, încătuşare, superficialitate, îngâmfare, răutate, mofturi,linguşire, măşti, prefăcătorii, căinţă, vicii din toate punctele de vedere, depresie şi atacuri de panică.
Eliberez toate blestemele, făcăturile, legăturile, magiile, vrăjile, farmecele, agresiunile de orice fel, gândurile negre, înjurăturile, toate energiile malefice şi entităţile malefice, toţi demonii, vulgaritatea.
Eliberez toată negativitatea din mine de la Facere până acum şi tot ce mă opreşte să fiu unime în lumină, sferă liberă.
Eliberez starea de a fi ocupat şi tot ce mă opreşte să-mi folosesc la maximum toate capacităţile şi capabilităţile pe care le am în această viaţă din toate punctele de vedere.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să-mi folosesc la maximum toate harurile şi darurile divine hărăzite mie pentru această viaţă!
Eliberez toate dezechilibrele din mine şi în special cele dintre energiile masculine şi feminine.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să fiu eu însumi, să fiu autentic şi să-mi asum responsabilitatea totală pentru mine.
Eliberez toate programele de autodistrugere, de invadare, dirijare, bruiaj şi control al creierului, de hipnoză, de incitare la autodistrugere şi sinucidere, toate programele de depresie şi atacuri de panică, psihoze şi angoase, indiferent cum au fost produse sau induse de către oricine şi în orice scopuri.
Eliberez toate cauzele arestărilor, infracţiunilor, contravenţiilor şi tot ce mă determină să încalc legile pământeşti, morale, ale universului şi cele spirituale, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, cu voie sau fără voie.
Eliberez toată nelibertatea, încătuşarea, îndoielile, reaua-voinţă, nesimţirea, încăpăţânarea, şmecheria, violenţa, nesiguranţa, suspiciunile, energiile reziduale şi meteodependenţa.
Eliberez toate cauzele prin care atrag radiaţii, de orice natură ar fi ele, prin antene GSM, telefoane mobile, computere, aparatură electrocasnică, radiaţii chimice, biologice şi altele.
Eliberez efectele negative ale radiaţiilor şi toată agresiunea asupra vieţii, a oamenilor, a solului, a apelor, a aerului, a vegetaţiei, a animalelor, sub orice formă, inclusiv prin substanţe chimice toxice.
Eliberez toate cauzele care determină sacrificarea mieilor, animalelor în masă şi individual şi toate efectele negative cauzate de sacrificarea animalelor, precum şi carmele şi energiile produse.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să trec din stadiul de animal care se hrăneşte cu alte animale.
Eliberez toate cauzele prin care brutalizez animalele, le sacrific, le consum.
Eliberez toată înşelătoria, falsurile, escrocheriile, cămătăria şi discriminarea.
Eliberez toate abuzurile care mi se fac prin taxe, impozite, preţuri, deprecierea monedei naţionale şi toate cauzele abuzurilor conştiente şi inconştiente.
Eliberez toate cauzele care duc la scăderea nivelulu de trai, umilinţe, dispreţ, desconsiderare, sărăcire, disperare, şovinism.
Eliberez toată dezordinea, delăsarea, lenea, nechibzuinţa, fărădelegea, necredinţa, jaful.
Eliberez toate cauzele care mă determină să pun intersul personal înaintea celui divin.
Eliberez toate cauzele dezbinării şi a efectelor ei în toate relaţiile mele.
Eliberez toată nepriceperea, lipsa de iniţiativă, de prosperitate, de performanţe.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să devin un exemplu demn de urmat pentru întreaga umanitate din toate punctele de vedere.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să conştientizez toată cunoaşterea de la Facere până Acum.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să fiu stăpân în manifestare a energiilor şi materiei.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să am conştientizare totală de sine.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să am neclintire în nemurire şi nemurire în neclintire.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să mă împac cu mine însumi şi să fac ascultare totală de Divinitate.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să TAC şi Dumnezeu să vorbească prin mine.
Eliberez toate cauzele care mă opresc să ajung înger uman, maestru înălţat de dimensiunea 5D.
Eliberez toate bolile şi toate handicapurile din mine.
Eliberez toate energiile înţepenite din mine.
Eliberez toate energiile de care nu mai am nevoie în această viaţă şi toate regretele trecutului.
Eliberez toate blocajele energetice din mine.
Eliberez toate regretele trecutului.
Eliberez toate karmele, de la Facere şi până acum. Acum se încheie ciclul karmic, nimic nu mai am de plătit, indiferent câte vieţi mai vin aici, pe Pământ, absolut, dar absolut nimic, niciodată nu mai am nimic de plătit.
Eliberez toate suferinţele şi toate durerile, tristeţea şi toate legăturile până la al şaptelea neam.
Eliberez toate fricile din mine: frica de viitor, frica de sărăcie, frica de critică, frica de boală, frica de moarte, frica de pierderea fiinţei iubite, frica de înălţime, frica de întuneric, frica de fenomenele naturii: de ploaie, fulger, trăznet, tunet, frica de apă, frica de înec, frica de semenii noştri, de oamenii, de public, de aglomeraţie, frica de a fi prădat, furat, frica de agresiune, frica de animale, frica de organele de control, frica de autorităţi, frica de singurătate, frica de bătrâneţe, frica de examene, frica să nu pot duce la îndeplinire sarcinile pe care le am în această viaţă, frica de adversari, frica de duşmani, frica că nu mă ridic la pretenţiile partenerului meu din toate punctele de vedere, frica că nu sunt, nu fac şi nu am ceea ce ar trebui, frica de zădărnicie, frica de energiile malefice, frica de superstiţii, frica de blesteme şi vrăji, frica de morţi, frica de spirite, frica de cimitire, frica de a avea iniţiative, frica de nou, frica de singurătate, de neputinţă şi sărăcie la bătrâneţe, frica de examene ale vieţii, frica de întâlniri, frica că nu sunt suficient de bun, suficient de înalt, frica de a-mi satisface partenerul din toate punctele de vedere, frica de pierdere, frica de soţ sau soţie, frica de puşcărie, frica că nu fac faţă concurenţei, frica de cutremure, inundaţii, grindină, secetă, vânturi puternice, furtuni, tornade, frica de calculator şi de toate aparatele electrice.
Eliberez toate emoţiile şi toate blocajele emoţionale, superstiţii şi prejudecăţi.
Eliberez toate rănile trecute şi prezente.
Eliberez toate angoasele, reziduurile, îndoielile, încăpăţânarea şi insuccesele.
Eliberez toate reziduurile.
Eliberez toate îndoielile.
Eliberez toată încăpăţânarea.
Eliberez toate orgoliile, toate lipsurile, toate blocajele.
Eliberez toate energiile înţepenite din mine, din toate părţile corpului meu, din cap, din creier, din dinţi, din ochi, din urechi, din gât, din toate organele interne, din membrele superioare şi inferioare, din piele şi din toate celulele corpului meu.
Eliberez toate stările: de inferioritate, de victimă, de slugărnicie şi servilism, de hipnoză, de sărăcie, de neputinţă, de dependenţă.
Eliberez toate energiile malefice, toate răutăţile din mine şi toate ataşamentele.
Eliberez toate blocajele care mă opresc să am credinţă în Divinitate, să am credinţă în mine, în tot ceea ce am de împlinit, ca şi cum s-ar fi împlinit deja.
Eliberez toate promisiunile, toate făgăduielile, toate jurămintele şi toate legămintele, toate obligaţiile, toate sarcinile şi toate angajamentele, indiferent cum s-au făcut de la Facere până acum, cu voie sau fără voie, prin constrângere, conştient sau inconştient, sub formă scrisă sau verbală, oficial sau neoficial şi din toate punctele de vedere de la Facere până ACUM pentru a fi cu adevărat LIBER şi INDEPENDENT, adică LIBERTATE MAXIMĂ ABSOLUTĂ ÎN VID TOTAL, ACUM ŞI AICI..
Eliberez toate înşelăciunile, toate minciunile, toate umilinţele.
Eliberez toată gelozia şi toată invidia, toate nereuşitele şi toate dezechilibrele.
Eliberez toată prostituţia din mine şi toate fanteziile sexuale.
Eliberez energiile distructive, demolatoare şi devastatoare ale lui Azura Tamu şi din toate punctele de vedere.
Eliberez toată încătuşarea şi tot zbuciumul.
Eliberez toate blocajele pentru ca să mă împac cu mine însumi şi cu corpul meu, cu divinitatea şi umanitatea.
Eliberez toate blocajele pentru a-mi activa total creierul şi ADN-ul şi a-mi creşte la maximum imunitatea.
Eliberez toate Seminţele Destinului şi toate nepotrivirile.
Eliberez toate reţelele energetice vechi din viaţa mea.
Eliberez toate blocajele pentru ca să permit corpului meu fizic să se elibereze total, din toate punctele de vedere.
Eliberez toate blocajele pentru a deveni o fiinţă liberă şi independentă, armonioasă şi echilibrată, să trăiesc în bucurie, fericire şi abundenţă, în demnitate şi prestanţă, în împlinire totală.
Eliberez toate relaţiile nepotrivite şi relaţiile nepotrivite din viaţa mea, cu soţul sau soţia, cu copiii, cu rudele, cu părinţii, cu şefii sau cu subalternii, cu toţi semenii mei.
Eliberez toate legăturile nepotrivite de la Facere până acum cu toţi pe care i-am cunoscut în această viaţă, chiar dacă sunt decedaţi.
Eliberez toate blocajele care mă opresc să-mi reclădesc, regenerez, întineresc şi înfloresc corpul fizic.
Eliberez toate obstacolele pentru a-mi accelera la maximum procesul de întinerire şi a-mi reduce la minimum procesul de îmbătrânire.
Eliberez toate obstacolele pentru a ajunge eu însumi – înger uman.
Eliberez toate obstacolele care mă blochează ca abundenţa financiară să intre în viaţa mea.
Eliberez toate obsesiile şi insatisfacţiile din viaţa mea.
Eliberez toată lipsa de ofensivă, de iniţiativă şi de acţiune.
Eliberez toată lenea, comoditatea, inacţiunea, toată lipsa de vlagă şi delăsarea.
Eliberez toate blocajele care mă opresc să am o mentalitate sigură, de învingător.
Eliberez toate blocajele pentru ca în viaţa mea să intre partenerul sau partenera cea mai potrivită din toate punctele de vedere.
Eliberez toate blocajele pentru a-mi dezlega căsătoria şi a-mi întemeia o familie.
Eliberez toate blocajele pentru a da naştere la copii, atâţia câţi îmi doresc.
Eliberez toate blocajele pentru a depune pe mine kilogramele care îmi lipsesc din greutatea corporală pentru a ajunge la greutatea normală, după vârstă şi înălţime.
Eliberez toate blocajele pentru a avea o talie de vis şi a fi frumoasă.
Eliberez toate blocajele pentru a trăi în lux, confort şi eleganţă, oriunde m-aş afla, în plăceri şi satisfacţii depline.
Eliberez toate blocajele pentru ca viaţa mea să fie o adevărată sărbătoare în fiecare clipă a vieţii mele, să trăiesc starea de iubire divină.
Eliberez toate blocajele pentru a fi SUVERAN, adică a avea independenţă totală, creaţie totală şi împuternicire totală.
Eliberez toate limitele din mine, toate comportamentele nedemne, din toate punctele de vedere.
Eliberez toată chelia şi toate cauzele pentru care mi-a căzut părul de pe cap.
Eliberez toată inconsecvenţa şi toate nepotrivirile din mine şi toate nelămuririle.
Eliberez toate tainele deţinute de mine care nu sunt în Şi din iubire de Dumnezeu.
Eliberez toată batjocura şi toate poverile şi greutăţile vieţii.
Eliberez toate blocajele care mă ţin, sub orice formă în energia veche.
Eliberez toată lăcomia, toate exagerările şi toată stinghereala.
Eliberez toată ticăloşia, toată nesimţirea, tot cinismul şi toată nevrednicia.
Eliberez toate reţinerile de toate felurile, toată lipsa de ofensivă, de iniţiativă şi de acţiune.
Eliberez toate tendinţele şi toate dorinţele de a consuma droguri sau alte substanţe asemănătoare.
Eliberez tot egoismul din mine şi toată duritatea şi toată nepăsarea faţă de mine, de viaţa mea, de familia mea, de comunitatea în care trăiesc, de glia străbună şi identitatea naţională.
Eliberez toată teama din mine, teamă că îmi pierd slujba şi nu o să am din ce să trăiesc, eu şi familia mea, teama de tot ce mă înconjoară.
Eliberez toată jena şi ruşinea şi reţinerile de a-i întreba pe cei care mă slujesc sau care îmi sunt angajaţi despre îndeplinirea sarcinilor pe care le au conform înţelegerilor făcute şi pentru care sunt plătiţi, precum şi jena, ruşinea şi reţinerile de a-i lua la întrebări pe cei a căror superior sunt, şi care îmi sunt subordonaţi şi pe care eu îi plătesc prin salarii şi alte drepturi, despre integritatea averii mele pe care ei o gestionează, pur şi simplu, eliberez toate blocajele care mă opresc, care mă blochează să-i iau la întrebări despre lipsurile din gestiune, despre neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă.
Eliberez toate blocajele pentru ca job-ul meu să fie acelaşi cu misiunea mea aici şi acum pe Pământ.
Eliberez toate obiceiurile proaste şi comportamentele nedemne.
Eliberez toată lipsa de demnitate, de fermitate, de victorii, în fiecare situaţie din viaţă.
Eliberez toate kilogramele în plus pe care le am şi toate cauzele care au dus la acumularea acestora.
Eliberez toate incertitudinile, toată neîncrederea şi toată nesiguranţa, loialitate, vulnerabilitate.
Eliberez toată starea de boală închipuită, de ipohondrie.
Eliberez toate mofturile şi toată dezordinea şi indisciplina din viaţa mea.
Eliberez lipsa de scrupule, de blândeţe şi de tandreţe.
Eliberez toată plictiseala şi toată dezorientarea din mine.
Eliberez toate blocajele pentru a fi sănătos, armonizat, vindecat şi echilibrat din toate punctele de vedere.
Eliberez toate blocajele pentru a avea tărie, forţă şi putere inepuizabile şi integritate totală din toate punctele de vedere.
Eliberez toată scleroza şi lipsa de discernământ.
Eliberez toate blocajele minţii şi imposibilitatea de a memora, de a judeca, de a reţine tot ce am studiat şi de a reda.
Eliberez „boala vitezei” pe care o am în timpul conducerii autoturismului.
Eliberez lipsa de comunicare totală sau parţială, de atenţie şi conştientizare totală.
Eliberez toate dereglările pe care le am de orice natură ar fi ele, toate dezechilibrele.
Eliberez toată starea de agitaţie şi de nelinişte în care mă aflu şi toată nemernicia.
Eliberez toată teroarea şi toate energiile care mă terorizează, din toate punctele de vedere.
Eliberez toate afecţiunile pe care le am şi toate lipsurile şi inclusiv lipsa apetitului sexual.
Eliberez toate cauzele şi toate blocajele şi absolut tot ceea ce mă opreşte să fiu eu însumi, să permit binele cel mai înalt din toate punctele de vedere, să manifest în permanenţă EU SUNT CEEA CE SUNT, nu întreb pe nimeni şi nu cer nimănui nimic!
SUNT LIMPEDE, CURAT, CLAR!
ACUM SUNT LUMINA, IUBIRE, ARMONIE!

Meditatia Focului Violet -Argintiu

    Eu sunt Germain, ctiitorul flacarii violete, sau flacarii violete cu o dimensiune adaugata si anume dimensiunea flacarii violet argintie. Pentru ca timpurile sunt în schimbare si vibratiile se accelereaza, a trebuit sa adaugam si alte culori ca sa le acompanieze pe cele pe care deja le folosesti. Vibratiile crescânde anunta schimbarea timpurilor asa ca avem nevoie de remedii si metode diferite, asa cum este flacara violet argintie. Sunt multe lucruri pe care sa le faci cu aceasta printre care, s-o folosesti pentru a arde sau consuma toate sentimentele negative si emotiile tale, doar trimite lucrurile, sentimentele sau gândurile care te necajesc, trimitele în flacara violet argintie.
    Când simti ca gândurile tale se desfasoara într-o directie diferita si ca întrerup curgerea de energie hristica în trupul tau fizic; când îti dai seama, ce sunt aceste gânduri îti va veni mult mai usor sa le stapânesti prin simpla depozitare a lor în flacara violet argintie. Sunt de asemenea Mantre pe care le poti folosi. Bineînteles ca la mantrele cu flacara violeta poti adauga particica argintie. Dar cea mai folositoare si usor de rostit este urmatoarea:
„EU SUNT O FIINTA DE FOC VIOLET ARGINTIE SI EU SUNT PURITATEA PE CARE DUMNEZEU O DORESTE”.
    Va dau aceasta mantra s-o folositi în viata voastra de zi cu zi din mai multe motive, unul este pentru efectul ei purificator, ai putea spune ca mantrele cu flacara violet argintie sunt antiseptice spirituale. Inundati-va constiintele, mintile si trupurile fizice cu acest antiseptic spiritual si veti deveni curati. Daca recitati aceasta mantra dimineata când sunteti în baie sau stând pe toaleta va veti da seama ca aceasta aduce culoarea violet argintie si energia violet argintie în spatiul în care va desfasurati viata, în casa voastra având un efect de ridicare a vibratiilor mediului înconjurator.
    V-as sugera sa va însusiti acest sistem al recitarii mantrei ca si cum ai înmâna margelele rozariului (mataniile) sau rostirea unui numar fix de mantre în fiecare zi. Daca te angajezi sa rostesti aceasta mantra zi dupa zi va merita efortul.     Folositi mantra în viata de zi cu zi, recitati-o de câteva zeci de ori în fiecare zi si veti observa ca totul începe sa devina violet argintiu. Vibratia culorii va intra în peretii casei, în caroseria masinii, în metalul bijuteriilor, în sistemul tau energetic atât fizic cât si spiritual. Vei începe sa stralucesti violet argintiu.
    Putem sa recitam de mai multe ori mantra pentru a-i simti vibratia: „EU SUNT O FIINTA DE FOC VIOLET ARGINTIE SI EU SUNT PURITATEA PE CARE DUMNEZEU O DORESTE” – spui de 3-4 ori, 5….( spui odata cu studentul). Este bine sa pui accentul pe „eu sunt”, care este cea mai importanta parte a mantrei. Cea mai importanta parte a procesului de ascensiune este sa va dati seama ca voi sunteti prezenta „Eu sunt” (aspectul divinitatii – Sinele Superior). Este bine sa pui accentul pe „EU SUNT”. Folositi aceasta mantra în vietile voastre de zi cu zi. Nu este nevoie sa petreceti foarte mult timp cu ea, nu este nevoie sa o rostiti ore în sir.
    Folositi-o ocazional si lasati-o sa curga în constiinta voastra. Da voie vocii tale sa rosteasca mantra, este mult mai bine sa fie rostita cu voce tare si cu intentie. Pentru ca atunci când ti-o spui tie însuti are efect doar asupra trupului tau fizic si asupra celor 4 trupuri spirituale care formeaza corpul spiritual, dar nu vei obtine un efect asupra mediului înconjurator. Daca ai sti cât de mult serviciu poti aduce creatiei numai prin rostirea mantrelor cu voce tare, pentru ca cel mai important efect al mantrei este vibratia. Prin rostirea cu voce tare a mantrelor vei influenta tot ce te înconjoara. Când întâlnesti situatia în care ai nevoie de protectie, foloseste coloana (stâlp) al Arhanghelului Mihail de lumina si foloseste de asemenea mantra cu flacara violet argintie pentru ca te va ajuta sa ridici vibratiile energiilor din spatiul înconjurator.
    Repet din nou, puteti sa folositi aceasta mantra prin rostire cu voce tare sau veti putea medita cu ea si ea va va concentra mintea asupra meditatiei si apoi, meditati cu flacara violeta argintie. Am cu mine acum câteva ajutoare care ma vor ajuta sa plantez vibratia si energia flacarii violet argintie în locul în care ne desfasuram activitatea. Acum dupa ce am rostit de cîteva ori cu voce tare mantra, multi dintre voi vor începe sa vada cum energia violet argintie se ridica din ce în ce mai mult.
    Luati-va ceva timp sa gânditi aceasta mantra împamântati-o în trupurile voastre si în constiinta voastra si îmbaiati-va în vibratiile ei minunate. La acest moment toti participantii trebuie sa simta o ridicare a vibratiilor în trupurile lor fizice. Din nou va repet folositi aceasta mantra în viata de zi cu zi, folositi-o ca sa anihilati situatiile neplacute din viata voastra. Puteti deasemenea sa lasati flacara violeta în urma voastra în toate locurile unde mergeti. Puteti coborâ acest foc din cer si sa-l instalati în diferite locuri ca de exemplu: strazile orasului vostru, locuinte, puncte energetice ale pamântului. O data plantate flacarile violet argintii vor ajuta la purificarea nu numai a oamenilor ci si a animalelor si a pasarilor. Lucrati dupa aceste instructiuni. Va iubim.

Meditatia armoniei

    Asezati-va intr-o postura confortabila, pe scaun, fotoliu sau podea. Coloana vertebrala sa fie dreapta si ochii inchisi. Incepeti sa va relaxati picioarele, apoi mainile, trunchiul, gatul si capul. Urmariti-va in liniste respiratia. Aerul intra si iese fara zgomot, si sunteti tot mai relaxati. In aceasta stare de relaxare, umpleti-va inima cu lumina roz a iubirii Mamei Divine, imaginandu-va ca chakra inimii voastre este conectata in planurile interioare la o sursa nesfarsita de iubire pura.
    Apoi ganditi-va pentru cateva clipe la cea mai fericita si mai plina de iubire experienta din viata voastra. Retraiti plenar emotia acelei experiente. Imaginati-va acum ca Anahata chakra este plina de iubire, ca se deschide si ca incepe-ti sa trimiteti in afara raze de lumina roz pura, in campurile din jurul vostru, intr-o miscare de 360 de grade, exact ca un far. Imaginati-va pe masura ce aceste raze radiaza in afara voastra, ca va conectati acum prin aceasta raza de iubire la inima fiecarei creaturi vii, la inima fiecarei culture, si direct in inima fiecarei institutii de pe pamant. Continuati sa pulsate in afara aceasta iubire din inima voastra, radiind prin toate lumile.
    Acum imaginati-ca ca in chakra inimii voastre pulseaza spre afara cercuri de lumina verde vindecatoare si pura, ca undele pe un lac in care a fost aruncata o piatra. Insa acea piatra este centrul – inima voastra – un centru din care val dupa val de lumina verde vindecatoare se unduieste prin spatiu si timp, spaland toate celelalte campuri, conectandu-va intr-un mod iubitor, sigur si vindecator cu tot ce exista.
    Pe masura ce mentineti aceasta imagine in mintea voastra, incepeti sa spuneti mental, de spate ori: ,,Armonie de camp perfecta acum. Armonizare perfecta cu toate campurile acum.Vindecare si armonizare cu toate campurile acum’’.
    Cereti apoi campului inteligent cuantic sa va conecteze Dumnezeul vostru interior cu Dumnezeul interior al tuturor fiintelor si afirmati intentia urmatoare, de trei – sapte ori: ,,Din acest moment ma conectez de la Dumnezeu interior la Dumnezeu interior, cu toata viata, si voi curge in armonie perfecta prin toate campurile. Valuri universale de armonie si sincronizare curg permanent prin mine. Asa sa fie, asa sa fie, asa sa fie.’’ In aceasta stare de armonie, respirati profund de trei ori, suspin, oftat, cascat, intins, si reveniti in aici si acum.
(Mihaita Toma)

Cultivarea energiei

Pozitia de exersare:
    Tehnica se executã în pozitia sezând, palmele se aseazã în dreptul abdomenului inferior, centrul palmelor este suprapus, palmele sunt usor lipite de abdomen (bãrbatii au palma stângã în interior, dreapta în exterior, femeile au palma dreaptã în interior, stânga în exterior), vârful limbii în cerul gurii, fruntea este destinsã, pe fatã apare un usor surâs. Ochii se închid usor-usor, se relaxeazã întregul corp, respiratia este naturalã.
Executia tehnicii:
    Retrageti atentia usor-usor cãtre interiorul corpului, cãtre interiorul capului, cãtre zona aflatã la nivelul fruntii (în interiorul capului). Contemplati pentru câteva minute aceastã zonã (în acest mod atentia contemplã zona unde se aflã centrul „spiritului originar”, al inconstientului).
    Coborâti atentia pe linia medianã a corpului, cãtre interiorul abdomenului inferior. Atentia contemplã interiorul abdomenului inferior. Observati si nu observati, contemplati si nu contemplati. Acesta este pasul cultivãrii energiei. Este posibil ca dupã un timp sã aveti diferite senzatii (de cãldurã, de ceva care se miscã, s.a.m.d.). Uneori, pe durata practicii nu apar nici un fel de senzatii, dar ele survin dupã oprirea cultivãrii.
Forma de încheiere:
     Deschideti usor-usor ochii, frecati palmele, masati fata, zona pãrului, bãteti capul având palmele relaxate, masati urechile, masati zona cefii, zona umerilor, rotiti capul, bãteti bratele, pãrtile laterale ale trunchiului, zona rinichilor, picioarele.
    O modalitate de combinare a cultivãrii energiei cu viata de zi cu zi constã în asezarea palmelor în dreptul abdomenului inferior, centrul palmelor suprapus, atentia contemplã si nu contemplã interiorul abdomenului inferior. Acest lucru îl puteti face stând cu ochii deschisi si uitându-vã la televizor, discutând cu o altã persoanã, sezând în metrou sau în masinã, s.a.m.d. Nu trebuie sã fiti foarte absorbiti de practicã. Aceasta este de fapt atitudinea corectã pe durata cultivãrii energiei.

Meditatia de aliniere cu Maestrii Ascendenti ai Pleiadelor

    Aceasta este o meditatie de autoinitiere in misterele marilor maestri ascendenti cu care se lucreaza in toate sistemele Karuna. Recomandam sa faceti aceasta meditatie cel putin o data pe an pentru a beneficia la maxim de efectele ei benefice.

    Incepem prin a ne relaxa cat mai profund.
    Cu fiecare inspiratie aduceti in corpul vostru lumina prin crestetul capului si cu fiecare expiratie eliminati prin centrul talpilor toate rezidurile energetice catre centrul pamantului. Deveniti din ce in ce mai relaxati si din ce in ce mai focalizati catre lumea voatra interioara.
    Inspirati …aduceti lumina prin crestetul capului.
    Expirati…eliminati rezidurile prin centrul talpilor in pamant.
    Inspirati!
    Expirati!

    Ne aflam cu totii aici pentru a profita la maxim de alinierea cosmica dintre Mama Pamant, Soare si stelele Pleiadelor, din care tasneste energia binefacatoare si binecuvantarile Marilor Maestri Ascendenti. Aceasta aliniere este foarte rara si acum avem ocazia sa ne aliniem si noi cu aceste energii de o frecventa si vibratie extraordinar de mare. Este foarte important sa fiti cat mai relaxati si cat mai receptivi, sa simtiti toate aceste daruri si sa multumiti pentru ele. Aceasta meditatie va ofera daruri pe care le pastrati etern, va ofera o conexiune unica cu Marii Maestrii Ascendenti pe care o puteti invoca de cate ori aveti nevoie. Intuitia fiecaruia dintre voi devine mai puternica cu fiecare secunda petrecuta in aceasta meditatie.
    Va rog sa va directionati atentia catre zona aflata la mijlocul distantei dintre sprancene, frecvent asociata cu chakra celui de-al treilea ochi. Pur si simplu focalizati-va toata atentia in aceatsa zona. Transformati mental aceasta zona intr-un ochi care se deschide, el avand un rol de receptionare al energiilor cosmice de frecventa si vibratie inalta. Deschideti-va acesta zona, deschideti-va cel de-al treilea ochi. Puteti vizualiza sau constientiza ca in aceasta zona apare o pleoapa pe care o deschideti cu puterea mintii si obesrvati ca deschiderea ei face loc unui ochi de o frumusete extraordinara. Este ochiul celest cu ajutorul caruia puteti vedea dincolo de valul lumesc. Imaginati-va ca priviti cu acest al treilea ochi inspre cer, direct catre Soare si ca, pe masura ce priviti acest astru, el devine din ce in ce mai transparent, astfel ca privirea voastra poate patrunde dincolo de el cu usurinta. Priviti prin Soare, patrundeti cu privirea interioara tot volumul solar si vedeti dincolo de acesta. Privind drept inainte puteti vedea cerul instelat, in mijlocul caruia se afla o mica pata difuza de culare albastra. Este aliniata direct cu centrul solar si va este foarte usor sa o observati. Aveti cu totii intentia sa mariti imaginea, sa reusiti cu privirea voastra interioara sa dati “zoom” imagiii acestei pete albastre. Imaginea acesteia incepe sa se mareasca usor-usor, in nici un caz repede si observati ca acesta pata este un grup de sapte stele mari, stralucitoare si albastre. Este clusterul de stele al Pleiadelor. Sunt unele dintre cele mai frumoase stele de pe cer. Observati aceste sapte stele si bucurati-va de minunata lor culoare si de aura lor albastra si luminoasa. Aceste stele sunt sediul energetic al principalilor sapte maestri ascendenti. Sunt un centru energetic universal, un loc de o beneficitate incomensurabil de mare, un loc puternic si frumos de unde va veti alimenta, cu totii, cu cele mai benefice energii pentru fiecare.

    Pe masura ce priviti aceste sapte stele deveniti in continuare din ce in ce mai relaxati si mai receptivi, simtiti cum toate structurile voastre, atat fizice, cat si energetice sunt infuzate de energii benefice care provin dinspre aceste stele. Va simtiti minunat.
    Mariti din nou mental imaginea pana ce va focalizati pe una din aceste stele. Puteti sa o vizualizati ca pe un glob mare si albastru, cel mai curat si cel mai frumos albastru pe care l-ati vazut vreodata. Fixati-va privirea interioara pe aceasta stea si invocati mental prezenta Maestrului El Morya. Puteti percepe instantaneu o prezenta benefica in jurul vostru. El Morya isi face simtita prezenta din toate directiile spatiului si timpului. Este peste tot si totusi il percepeti ca pe o prezenta certa si binefacatoare.

    Fixandu-va toata atentia asupra prezentei Maestrului El Morya, realizati mental urmatoarea invocatie catre acesta:
“ Maestre El Morya, eu ( spuneti-va numele mental ) te vizitez in aceasta minunata ocazie a alinierii energiilor noastre ca sa te rog sa imi oferi darurile si binecuvantarile tale. Te rog sa imi oferi vointa, curaj, si incredere, valori al caror protector esti; te rog sa imi oferi protectie in lumea mea pamanteasca, si impreuna cu cel mai apropiat arhanghel al tau – Arhanghelul Mihail – te rog sa ma aperi de tot ceea ce nu este benefic pentru mine pe acest Pamant. Ofera-mi, de asemenea, orice alte binecuvantari crezi tu ca merit si necesit. ”
    Asteptati cateva clipe in receptivitate maxima pentru a simiti cum primiti toate darurile si binecuvantarile Maestrului El Morya. Multumiti-i maestrului, si apoi mutati-va privirea interioara pe o alta stea din Pleiade. Fixati aceasta stea cu privirea la fel cum ati facut si cu prima. Steaua este violeta si este cea care emite energii caracteristice Maestrului St. Germaine. Simtiti in jurul vostru energia Maestrului St.Germaine. El este purtatorul flacarii argintiu – violete si al crucii violete a iertarii. Puteti in acest moment simti in jurul vostru vortexurile de energie violeta ale maestrului care va inconjoara. Fixandu-va toata atentia asupra maestrului St.Germaine, realizati mental urmatoarea invocatie catre acesta:
    ,,Maestre St.Germaine, eu (spuneti-va numele mental) te vizitez in aceasta minunata ocazie a alinierii energiilor noastre ca sa te rog sa imi oferi darurile si binecuvantarile tale. Te rog sa imi oferi bunatatea, compasiunea si capacitatea de iertare de care am atata nevoie. Te rog sa ma ajuti sa ma iert pe mine insumi si sa ii iert pe toti cei care mi-au gresit vreodata in aceasta existenta sau in oricare alta. Te rog sa imi protejezi sufletul de orice fel de agresiune pe care as putea sa o am. Ofera-mi, dragule maestru toate binecuvantarile si darurile tale celeste.”

    Asteptati cateva clipe in receptivitate maxima pentru a simti cum primiti toate darurile si binecuvantarile Maestrului St.Germaine. Multumiti-i maestrului si apoi mutati-va privirea interioara pe o alta stea din Pleiade. Fixati aceasta stea cu privirea interioara la fel cum ati facut si mai inainte. Este o stea galbena albastruie si este centrul energetic al Maestrului ascendant Serapis Bey. Simtiti prezenta maiestoasa a acestui maestru peste tot in jurul vostru. Este o prezenta puternica, hotarata, dar in acelasi timp blanda si protectoare. Fixandu-va toata atentia asupra energiilor Maestrului Serapis Bey, realizati mental urmatoarea invocatie catre acesta:
    ,,Maestre Serapis Bey, eu ( spuneti-va mental numele ) te vizitez in aceasta minunata ocazie a alinierii energiilor noastre ca sa te rog sa imi oferi darurile si binecuvantarile tale. Te rog sa imi oferi stapanirea de sine, puterea de decizie corecta si discernamantul fata de orice si de oricine de pe acest Pamant, care imi este casa si mama. Ofera-mi, te rog, creativitate si success, ofera-mi capacitatea sa zambesc, sa rad si sa ma bucur, ofera-mi orice dar pe care consideri ca il merit si binecuvanteaza-ma cu energia ta”.

    Asteptati cateva clipe in receptivitate maxima pentru a simti cum primiti toate darurile si binecuvantarile Maestrulu Serapis Bey. Multumiti-i maestrului si apoi mutati-va privirea interioara pe o alta stea din Pleiade. Fixati aceasta stea cu privirea interioara, la fel cum ati facut si mai inainte. Este o stea de un albastru-argintiu si reprezinta centrul energetic al Marelui Maestru Hilarion – pastratorul adevarurilor universale si protectorul celor drepti. Simtiti energia inaltatoare a maestrului Hilarion peste tot in jurul vostru. Va infuzati fiecare celula cu aceasta energie benefica puternica. Fixandu-va toata atentia asupra energiilor Maestrul Hilarion, realizati mental urmatoarea invocatie catre acesta:
    ,,Maestre Hilarion, eu ( spuneti-va mental numele ) te vizitez in aceasta minunata ocazie a alinierii energiilor noastre ca sa te rog sa imi oferi darurile si binecuvantarile tale. Te rog sa imi oferi accesul la adevar, sa ma ajuti sa patrund prin valul cenusiu al minciunii si al indoielii si sa ating mereu adevarul in orice situatie de viata. Te rog, de asemenea, sa il trimiti in ajutorul meu pe prietenul tau – Arhanghelul Raphael – vindecatorul trupurilor, mintilor si sufletelor pentru a ma vindeca si pe mine din toate punctele de vedere. Ofera-mi, te rog toate darurile de care crezi ca am nevoie si binecuvanteaza-ma”.

    Asteptati cateva clipe in receptivitate maxima pentru a simti cum primiti toate darurile si binecuvantarile Maestrulu Hilarion. Multumiti-i maestrului si apoi mutati-va privirea interioara pe o alta stea din Pleiade. Fixati aceasta stea cu privirea interioara, la fel cum ati facut si mai inainte. Este o stea de o frumusete extraordinara, de culoarea smaraldului, verde cu irizatii albastre si deindata ce va fixati atentia asupra ei simtiti o energie extraordinar de puternica ce va curata intreaga fiinta spirituala. Este steaua – centru energetic a Maestrul Ascendent Kuthumi – guvernatorul iubirii divine, intelepciunii si intelegerii. Permiteti energiei acesteia vindecatoare sa va inconjoare din toate directiile si fixati-va toata atentia asupra energiilor Maestrului Kuthumi, realizati mental urmatoarea invocatie catre acesta:
    ,,Maestre Kuthumi, eu (spuneti-va mental numele) te vizitez in aceasta minunata ocazie a alinierii energiilor noastre ca sa te rog sa imi oferi darurile si binecuvantarile tale. Te rog sa imi umpli inima si sufletul de iubirea divina, de adevar si intelepciune. Ajuta-ma sa impartasesc iubire peste tot in jurul meu si sa fiu iubit. Inconjoara-ma de iubire si intelepciune si fa ca din mainile mele sa tasneasca lumina si iubire divina. Ofera-mi si orice alte daruri crezi ca merit si necesit eu acum si binecuvanteaza-ma cu pecetea adevarului si intelepciunii lui Dumnezeu“.

    Asteptati cateva clipe in receptivitate maxima pentru a simti cum primiti toate darurile si binecuvantarile Maestrului Kuthumi. Multumiti-i maestrului si apoi mutati-va privirea interioara pe o alta stea din Pleiade. Fixati aceasta stea cu privirea interioara la fel cum ati facut si mai inainte. Este o stea azurie ca cerul de primavara, o stea luminoasa si frumoasa care va umple de un sentiment profund de bucurie si recunostiinta. Este centru energetic al Arhanghelului Metatron – “cancelarul Raiului” – sfatuitor divin si aducator al gratiei divine. Fixati-va toata atentia asupra acestei energii minunate a lui Metatron si realizati mental urmatoarea invocatie:
    ,,Sfinte Arhanghele Metatron – Maestru Ascendent si purtator al cunoasterii divine, eu (spuneti-va numele mental) te vizitez in aceasta minunata ocazie a alinierii energiilor noastre ca sa te rog sa imi oferi darurile si binecuvantarile tale. Asterne pe drumul vietii mele bucurie, fericire si implinire. Fa-ma sa ma bucur in sanatate si implinire de fiecare clipa a existentei mele cu trup sau fara trup. Ajuta-ma sa constientizez la maxim prezenta lui Dumnezeu in viata mea in cele mai benefice moduri. Binecuvanteaza-ma sfinte Arhanghele cu toate darurile tale acum”!

    Asteptati cateva clipe in receptivitate maxima pentru a simti cum primiti toate darurile si binecuvantarile Maestrului Metatron. Multumiti-i maestrului si apoi mutati-va privirea interioara pe o alta stea din Pleiade. Fixati aceasta stea cu privirea interioara la fel cum ati facut si mai inainte. Este o stea mare si absolut alba. Este de un alb stralucitor, benefic si energizant. Este centrul energetic al Maestrului Melchisedek – este sfera de protectie, actiune si lumina a lui Melchisedek. Simtiti cum energia Maestrului si a stelei va cuprinde in totalitate si va vindeca pe toate planurile. Fixati-va atentia si concentrarea in totalitate asupra acestei energii si realizati mental urmatoare invocatie:
    ,,Maestre Ascendent Melchisedek, eu (spuneti-va mental numele ) te vizitez in aceasta minunata ocazie a alinierii energiilor noastre ca sa te rog sa imi oferi darurile si binecuvantarile tale. Ofera-mi, te rog, curatenie trupeasca, mentala si sufleteasca si curata-ma cu sfera ta de lumina binefacatoare. Da-mi lumina, iubire si cunoastere; ofera-mi protectie si putere; mangaie-ma cu aripile tale de lumina si binecuvanteaza-ma cu energia ta”!

    Asteptati cateva clipe in receptivitate maxima pentru a simti cum primiti toate darurile si binecuvantarile Maestrului Melchisedek. Multumiti-i maestrului si apoi mutati-va privirea interioara pe tot complexul stelar al Pleiadelor. Observati cum toate cele sapte stele sunt inconjurate de o aura perfect rotunda, de un alb stralucitor. Este coroana Marii Fratii Albe a Luminii din care toti acesti Maestrii Ascendenti si altii ca ei fac parte. Rugati-i mental pe toti Maestrii Ascendenti sa va ofere aceasta coroana alba, astfel ca sa deveniti si voi membri ai Marii Fratii Albe Universale a Luminii. Observati cum din haloul stralucitor al Pleiadelor se desprinde o raza de lumina care vine catre voi purtand cu ea toate binecuvantarile Maestrilor ascendenti. Din aceasta raza se formeaza o coroana stralucitoare, alba, pura, curata si benefica ce vi se plaseaza pe cap. Aceasta este un semn al apartenentei la Fratia de Lumina a Pleiadelor. Va ofera protectie si lumina. Multumiti Marii Fratii Albe Universale a Luminii, multumiti tuturor Maestrilor Ascendenti si multumiti Divinitatii pentru aceasta ocazie minunata.
    Simtiti cateva clipe toate darurile si binecuvantarile cumulate si apoi incepeti sa reveniti cu privirea interioara inapoi prin Soare, catre Pamant si mai apoi catre voi insiva. Respirati de cateva ori adanc, devenind din ce in ce mai constienti de lumea inconjuratoare si de frumusetea ei, iar atunci cand sunteti pregatiti deschideti cu un zambet usor ochii.
(Risvan Vlad Rusu)

Meditaţia pentru trezirea centrilor de lumină şi iluminarea aurei

    Meditaţia care urmează ajuta la trezirea centrilor de lumină şi iluminarea aurei.
    Este un exerciţiu potrivit pentru a fi executat în mod regulat – cel puţin odată la doua saptamani. Inainte de a începe, asigura-te că nu vei fi deranjat.Scoate telefonul din priză, şi aşează-te într-o poziţie confortabilă.Dacă vrei, poţi să execuţi întâi o relaxare progresivă, trimiţând senzaţii de căldură şi liniştire către fiecare parte a corpului.
    Foloseşte exerciţiul de respiraţie totala.
    Respiră adânc şi relaxează-te. Pe măsură ce te relaxezi, permite energiilor tale să te înconjoare.     Imaginează-ţi că cineva tocmai ţi-a pus pe umeri o mantie odihnitoare. Iţi este cald, te simţi împăcat şi în siguranţă.
    Relaxându-te, te vezi în capul unei scări. La picioarele acestei scări este o lumină palidă, caldă care te invită. Cu fiecare treaptă pe care o cobori, eşti din ce în ce mai relaxat. Te simţi cum devii din ce în ce mai uşor. Când ajungi la jumătatea scării, eşti atât de uşor că tălpile tale abia ating treptele. Continui să cobori, şi te simţi minunat. Uitaseşi cât de bine este să te relaxezi şi să pluteşti.
    La capătul scării te trezeşti într-o cameră rotundă. în mijlocul camerei este o oglindă înaltă, împodobită. Lumina palidă care te-a atras de-a lungul scărilor se află deasupra acestei oglinzi.
    Rămâi în picioare în faţa oglinzii. La început nu vezi nimic, apoi, pe măsură ce priveşti în ea, oglinda reflectă o abureală uşoară, după care apare propria ta imagine.
    Nu ai haine pe tine, şi le vezi înlr-0 formă ideală. Te vezi aşa cum eşti cu adevărat, tu însuţi. Eşti cuprins de un sentiment binefăcător. îţi dai seama că uitaseşi ce fiinţă minunată eşti.
    Uitându-te în oglindă, vezi doi boboci de trandafir formându-se în vârfurile picioarelor tale.     Bobocii încep să se desfacă, petală cu petală, plini de frumuseţe şi gingăşie. Pe măsură ce-i vezi înflorind, îţi aduci aminte de fiecare pas pe care l-ai făcut în această viaţă pentru a ajunge unde te afli azi. Iţi aduci aminte de greşelile pe care le-ai făcut, şi de timpurile când toate păreau simple şi drepte. Vezi momentele când alţii te-au ajutat şi ţi-au direcţionat paşii. După care, vezi calea de lumină care se întinde în faţa ta, promisiunea viitorului.
    Doi trandafiri se formează deasupra genunchilor tăi. Sunt la fel de frumoşi şi gingaşi ca cei dinainte. Urmărind petalele care se desfac în faţa ochilor tăi, îţi aduci aminte de timpurile când alţii au îngenuncheat ca să te ajute. îţi reaminteşti de momentele când ai văzut pe alţii împiedicându-se şi căzând, şi te-ai oprit ca să-i ajuţi.
    Uitându-te în oglindă, vezi trandafiri formându-se în palmele tale. Se desfac petală cu petală, delicaţi şi vibranţi. Imagini din trecut trec prin faţa ochilor tăi. îţi aduci aminte de timpurile când cineva a ridicat mâna spre tine cu furie, şi îţi aduci,, aminte când o mână iubitoare te-a ajutat să-ţi ştergi lacrimile. îţi aduci aminte de mâinile celor din jur care s-au întins spre tine cu prietenie şi ajutor, şi vezi momentele când tu însuţi ai întins mâna cuiva apropiat. Vezi persoanele din viaţa ta care au fost binecuvântate prin mâna ta dulce care Ie-a atins obrazul cu dragoste.
    Apoi, vezi un trandafir care se formează în zona bazinului tău. Pe măsură ce înfloreşte sub ochii tăi, vezi acele aspecte din viaţa ta pe care le-ai curăţat şi purificat. Vezi momentele din viaţă pe care le-ai schimbat în bine. Vezi de asemenea acele domenii care mai au nevoie de atenţie şi eforturi din partea ta.
    Şi un alt trandafir apare în vecinătatea plexului tău solar. Pe măsură ce se desface în faţa ta, vezi acele momente când emoţiile s-au ţinut departe de tine. Vezi momentele când nu ai lăsat sentimentele tale să fie recunoscute. Vezi de asemenea timpurile când ai răspuns cu grijă şi iniţiativă la diferite întâlniri de persoane şi situaţii. Vezi clipele când ai reuşit să-i împingi pe cei din jur către ceva pozitiv, minunat în viaţa lor.
    După care un trandafir apare în inima ta, şi, urmărind petalele sale cum se desfac în splendoare, îţi aminteşti toate momentele când ai iubit şi pierdut. Iţi reaminteşti deopotrivă de momentele când ai primit răspuns la sentimentele tale. Vezi iubirea celor care sunt acum în jurul tău, şi vezi cum capacitatea ta de a iubi încă şi mai puternic în viitor te va face să devii o forţă tămăduitoare în viaţa celor pe care îi vei atinge.
    Al zecelea trandafir apare acum în zona gâtului tău şi se desface, petală cu petală. Iti aduce aminte de momentele când ţi s-au adresai cuvinte răstite şi descurajatoare. Iţi reaminteşti şi de câte ori tu însuţi ai aruncat cuvinte nesocotite şi negative în faţa sau despre cei din jur. Apoi vezi momentele când vorbele cuiva te-au înălţat, te-au bucurat, ţi-au dat curaj şi încredere. îi vezi pe cei care trăiesc în jurul tău şi care au nevoie de cuvinte încurajatoare şi iubitoare din partea ta. îţi notezi în minte că trebuie să stai de vorbă cu ei, curând.
    Al unsprezecelea trandafir se formează în zona sprâncenelor tale. Pe măsură ce înfloreşte, îţi aduci aminte de toate visurile pe care le-ai avut din copilărie şi până acum. îţi reaminteşti de câte ori nu ai reuşit să le hrăneşti, de câte ori ai refuzat să urmezi imaginile tale cele mai înalte. Apoi începi să vezi cum aceste visuri se desfac şi înfloresc pentru tine. Ele îţi animează imaginaţia, şi îţi aduci aminte că niciodată nu ai o speranţă, un vis ori dorinţă fără ca undeva să existe posibilitatea de a realiza această speranţă, vis ori dorinţă în realitate, şi că singurul lucru care le poate spulbera este compromisul.
    Pe măsură ce ultimul trandafir înfloreşte sub privirea ta fermecată, deasupra creştetului capului, vezi tot ce trebuie să faci ca să ajungi la împlinirea visurilor tale. Vezi promisiunea viitorului, cu condiţia să-ţi canalizezi, energiile în această direcţie. Acesta este trandafirul împlinirilor în viaţa ta.
    Aşa cum stau deschişi în faţa ta, cei 12 trandafiri încep să strălucească plini de o nouă energie, care se revarsă din petalele lor. O radiaţie aurie te înconjoară, ca şi cum o mantie de lumină aurie ţi-a fost aşezată pe umeri.
    Haina de aur cuprinde întreaga ta aură, umplând-o cu raze de lumină şi sănătate, şi în minte oferi o rugăciune de mulţumire şi recunoştinţă pentru această aducere aminte a adevăratei tale chintesenţe.
    Gândeşte-te că vrei să păstrezi trandafirii în viaţă.
Imaginea din oglindă dispare, dar tu încă simţi minunatele flori deasupra ta, vibrând de lumină şi energie, şi eşti perfect conştient de strălucirea aurie în aura ta.
    Păstrezi această senzaţie în timp ce te întorci la scările dinainte şi te urci la nivelul conştientului, aducând cu tine promisiunea celor 12 trandafiri de lumină şi Mantia nupţială de aur.”
Cum sa vezi si sa interpretezi aura – Ted Andrews

Meditatia pentru invocarea energiei Mahatma

(Mahatma=energia iubirii necondiţionate)

     Să începem cu câteva respiraţii adânci, să ne concentrăm şi să ne liniştim. Cu fiecare inspiraţie simte-te energizat(a) cu energia Luminii şi Dragostei şi cu fiecare expiraţie eliberează stresul şi oboseala de peste zi, săptamână, viaţă.

     Concentrează-te cu ajutorul respiraţiei, astfel încât, acum, în timp ce inspiri ceri permisiunea de la Sufletul tău şi de la Sinele tău Superior (Prezenţa lui “Eu Sunt”), pentru a continua acest lucru, aşezarea energiei Mahatma. Eu sunt sigur(ă) (că toţi veţi afla că aveţi marca (timbrul)) că şi tu ai pecetea aprobarii de la “Eu Sunt Prezenţa” (Sinele tău Superior) şi de la Sufletul tău pentru a continua acest lucru. Simte energia Dragostei cum pătrunde în tine prin chakrale superioare, prin Steaua Sufletului tău (Chakra 8), care este localizată la aproximativ 15-20 cm deasupra capului. Şi acum, permite doar să pătrundă în corpul tău o energie care are o culoare albastru electric asemănătoare apei. S-ar putea să-ţi placă să vizualizezi această energie. (Noi ţi-am cere) să nu te concentrezi prea tare asupra acestei vizualizări pentru că îţi va lua gândul de la a permite energiei să pătrundă în tine. Aceasta este cea mai importantă parte, să permiţi acestei energii albastre ca apa să treacă prin tine. Permiteţi acestei energii să treacă în întregime prin structura ta celulară, complet prin structura ta moleculară, pentru că acest albastru electric ca apa este o culoare care este un foarte bun conducator de energii. Ea permite altor energii să pătrundă. Aşa că simte albastru electric ca apa cum pătrunde în tine.

     Acum prin vizualizare, deschide acest canal de energie de la Steaua Sufletului tău la Steaua Pământului dintre picioarele tale. Acest canal de energie trece prin chakrele corpului tău fizic. Simte energia cum deschide acest canal şi în timp ce energia intră prin acest canal devine mai mare şi mai clară. Această culoare albastru electric ca apa, curăţă toate relele şi toate chakrele corpului tău fizic, ajungând la armonie si echilibru.

     Acum invită energia Mahatma, doar repetând numele “Mahatma” şi dă-i voie aspectului ei auriu să treacă prin tine şi prin canalul tău în Pamânt. Permite-i cuvântului “Mahatma” să treacă prin mintea ta. Acesta îţi va face legătura cu “Eu Sunt Prezenţa” (Sinele tău superior) cu Sursa. Acum adu această energie prin canalul central. Permite cuvântului Mahatma să radieze prin tot corpul şi în câmpul aurei tale. Permite acestei energii argintii aurii să înceapă să dea voie structurii tale celulare şi aurei tale să se mărească cu energia Mahatmei. În timp ce-ţi umpli aura şi structura celulară cu Mahatma, permite-i să treacă prin picioare în Steaua Pământului până în Pământ. Dacă îţi este greu cu această împământare cere-i Arhanghelului Saadalphon să te ajute în acest proces. El întotdeauna apreciază că este chemat.

     Acum îndreaptă-ţi atenţia spre zona spatelui tău între omoplaţi unde se află glanda timus. Aceasta este adevărata chakră a inimii tale. Mulţi o cunosc ca fiind inima de sus (superioară).
Permite energiei Mahatma să intre prin chakra inimii tale, să-ţi energizeze chakra inimii şi să te deschidă spre aceste sentimente de dragoste, aceste sentimente de lumină. Simte chakra inimii tale cum se deschide precum o farfurie zburătoare, aspirând energia argintie aurie a dragostei. Şi acum în timp ce această energie a dragostei trece prin tine aş vrea să spui doar în mintea ta: “Activează Lumina, Lumina, Lumina, Activează Lumina, Lumina, Lumina”.

     Acum aş vrea ca tu să vezi această Lumină cum pătrunde din ce în ce mai mult în structura ta celulară. Vezi cu ochiul minţii tale, al treilea ochi sau foloseşte-ţi clarviziunea, vizualizează-te cum devii mai multă Lumina. Vezi această Lumină pătrunzând în totalitate în corpul tău fizic. Vei afla că nu există nici o rezistenţă din trecut care să te ţină pe loc. Nici o rezistenţă care să oprească structura ta celulară să devină lumină. Nu ai abuzat niciodată de energia Mahatma şi de aceea nu ai nimic în memoria celulară în legătură cu faptul că această energie ţi-ar fi făcut rău. Simte cum această Lumină se extinde în aura ta şi repetă în mintea ta: “Activeaza Lumina, Lumina, Lumina”. Şi în timp ce repeţi acest cuvant “Lumina, Lumina, Lumina” simte cum lumina se extinde în interiorul tău. Simte cum devii Lumina.

     Acum în acest stadiu este bine să ştii că subconştientul tău nu ştie, din cauză că este subconştient, ca eşti o fiinţă a dimensiunii a patra sau a cincea.
Aşa că fă această afirmaţie în mintea ta “Sunt o fiinţă de dimensiunea a patra sau a cincea. Eu sunt Lumina”. Şi acum repetă în mintea ta: “Acum ştii, acum înţelegi că ceea ce tocmai ai văzut la Nivel Celular nu are nimic de-a face cu dimensiunea a treia”. Şi acum repetă: “Afirm că sistemul celor patru corpuri ale mele este acum în dimensiunea a 4-a. Eu sunt aceasta.”

     Acum îţi cer să vizualizezi sistemul celor patru corpuri. Mai întâi fii conştient de corpul tău fizic de care este ataşat corpul eteric. Apoi corpul emoţional (astral), care se află la 23 cm dincolo de corpul fizic. Apoi corpul mental care se află la aproximativ 40 cm dincolo de corpul emoţional şi dincolo de corpul mental este corpul tău spiritual care este omniscient, omnipotent si omniprezent.
Aş vrea de asemeni, să-ţi spun motivul pentru care te afli în corpul fizic. Este din cauza corpului tău emoţional (astral). Acum, expirând, vezi acele lucruri de care nu ai nevoie, cum sunt eliminate din acele zone ale corpului tău celular, care nu sunt armonioase. În timp ce expiri elimină frica din structura ta celulară. În timp ce inspiri, inspiră energia Mahatma, această energie argintie aurie. După fiecare inspiraţie afirmă: “Eu sunt Mahatma”. Şi în timp ce expiri afirmă “ M-am eliberat de frică… Eu sunt Iubirea”.

     Acum vom sta un moment pentru a permite din nou energiei aurii argintii să pătrundă prin tine dinspre Steaua Solară (chakra 12), până în structura celulară, şi prin Steaua Pământului în Mama Pământ şi să vezi cum devii Lumină, cum devii fiinţă a Luminii. Şi acum concentrează-te din nou asupra expiraţiei prin care se eliberează acea constiinţă tridimensională cristalizată. În timp ce expiri o vei vedea părăsind corpul fizic, cum trece prin corpul emotional, prin corpul mental şi în corpul tău spiritual (acest corp spiritual este bineânţeles corpul tău de Lumină). Vezi această cristalizare a fricii. Vezi cum aceste cristalizări ale energiilor prost-direcţionate se transformă în Lumină.

     Acum lasă să te concentrezi asupra deschiderii chakrelor corpului tău fizic începând cu chakra de bază. Respiră adânc şi respiră prin chakra ta de bază. În timp ce expiri prin/din chakra de bază vezi toate acele energii care s-au disociat de Lumină deplasându-se prin corpul emoţional şi mental până în Lumină. Saadalphon te ajută la trecerea în Pământ a energiei. Simte din nou energia Mahatma iluminând structura ta celulară şi vezi că sistemul celor patru corpuri al tău devine în întregime Lumină. Întregul tău sistem de patru corpuri devine Iubire.

     Acum vezi şi simte energia Mahatma cum pătrunde în tot corpul, în corpul energetic şi în câmpul energetic. Şi din nou, eliberează în Pământ toate aceste energii acumulate care nu aparţin Luminii şi permite-i Mahatmei să pătrundă în chakra ta de baza. Din nou, concentrându-te asupra chakrei tale de bază, repetă: “Activează Lumina, Lumina, Lumina”.
Extinde-te, extinde-te, extinde-te în Lumină, extinde-te în Lumină.

     Acum energia Mahatma o mutăm la a doua chakră. Aceasta este chakra polarităţii şi este important să integrezi cele două polarităţi, masculin şi feminin, partea dreaptă şi stangă a chakrei. Vezi a doua chakră cum se învarte ca o energie, simbolul yin/yang în mijlocul ei. Vezi acest yin/yang cum devine alb.

     Acum ne mutăm la a treia chakra. Vezi din nou această a treia chakra cum capătă putere cu Mahatma, cu această energie care curăţă toate energiile acumulate şi din nou activează această chakra cu Lumina. Repetă: “ Activează Lumina, Lumina, Lumina. Afirm Eu Sunt Lumina”.

     Acum să mergem la a patra chakra. Şi iar vezi această chakra cum se învarte într-un mod echilibrat, energizat cu această energie aurie argintie şi afirmă din nou “ Activează Lumina, activează lumina. Eu afirm că sunt Lumina”. Permite inimii tale să se deschidă mai mult şi simte această expansiune a Luminii, această expansiune a Iubirii în inima ta.

     Aşa că, acum lasă să vină această lumina în chakra gâtului tău. Activeaz-o cu această energie Mahatma, această energie a Iubirii astfel încât să poţi vorbi despre Iubire , astfel încât să poţi transmite ideea şi energia Iubirii prin vocea ta altora, putând canaliza verbal energia Iubirii. Şi din nou, în timp ce-ţi vezi gâtul devenind Lumină repetă afirmaţia: “Activează Lumina, activează Lumina, activează Lumina. Afirm că sunt Iubirea, afirm că sunt Lumina.”

     Acum lasă energia Mahatma să meargă la cel de-al Treilea Ochi. Şi din nou lasă această energie să pătrundă prin al treilea ochi activând abilităţile tale, clarvăzătoare şi canalizatoare, ca să le poţi folosi în asociere cu Lumina, astfel încât să poţi canaliza cuvinte, imagini, care vor ajuta restul umanităţii să vadă Iubirea. Şi din nou lasă să pătrundă această energie a Mahatmei, această energie a iubirii care să cureţe energiile acumulate, care nu funcţionează în concordanţă cu Voinţa Divină şi din nou spune “Activează Lumina, activează Lumina, activează Lumina”. Afirmă că a şasea ta chakra este Mahatma.

     Şi acum să trecem la chakra coroanei tale. Această chakra este ca un lotus cu o mie de petale. Vezi cum devine o floare deschisă şi cum se transformă într-o cascadă de energie a luminii şi iubirii, această energie aurie şi argintie a Mahatmei curgând prin cele o mie de petale de lotus prin canalul deschis, prin toate chakrele echilibrate şi prin Steaua Pamantului până în Pământ. Din nou activează această chakra cu lumina “Activează Lumina, activează Lumina, activează Lumina, activează Lumina.” Afirmă „Eu sunt Lumina”. Şi apoi vizualizează la doi metri, sau cinci până la şapte picioare, deasupra chakrei tale coroană o stea. O vom numi Steaua Sursei tale. Aceasta (fraţii mei şi surori) este a douasprecea chakra. Vizualizează un fir auriu între a 12-a chakra a ta şi chakra coroanei tale. Pur şi simplu vizualizează acest fir auriu care face legătura dintre această stea şi lotusul tău cu o mie de petale în vârful capului tău. Vezi şi simte acest fir auriu cum devine mai puternic, legându-te ferm între a 12-a chakră şi chakra coroanei tale.

     În timp ce construieşti, acest fir auriu el se va extinde într-un canal şi prin acest canal vei putea să-ţi treci abilităţile tale creative, care sunt inerente în tine.
Odată construit acest canal, leagă-l de canalul care se dezvoltă în tine de la chakra coroanei la Pământ. Şi extinde-l, extinde-l, luând constant energia Mahatma, de la Pământ la Sursă şi de la Sursă la Pământ iar şi iar şi în timp ce faci acest lucru extinde acest canal.
Aşa că adu energia din a 12-a chakra, această Stea a Sursei, prin coroana ta, prin corpul tău, înapoi prin Steaua Pământului şi apoi du energia în sus la Steaua Sufletului tău (chakra a 8-a).

     Acum extinde-l, extinde-l până când totul este Lumină.

     Aceste exerciţii sunt începuturile călătoriei tale prin cele 352 de nivele de la Sursă la Pământ. Prin activirarea celei de-a 12-a chakre e posibil să treci toate nivelele până la Sursa Mahatma. Acum simte cum esti legat de toate cele 352 nivele până în Pământ şi permite energiei Mahatma să pătrundă.

Meditatia bunatatii iubitoare

     METTA = meditaţia bunătăţii iubitoare pentru a anula traumele emoţionale şi a dezvolta adevărata compasiune faţă de tine şi de ceilalţi; meditaţia iertării pentru a te elibera de sentimentele de răzbunare, durere, ruşine sau vină şi a permite milei şi vindecării să-ţi umple inima.

     Scopul acestei meditaţii este cel de a dezvolta o experienţă mai profundă de dragoste necondiţionată şi bunătate.
     Începe prin a-ţi găsi o poziţie confortabilă şi închide ochii. Petrece câteva momente în care să dezvolţi apreciere şi mulţumire faţă de tine şi faţă de mediul tău înconjurător.
     Îndreaptă-ţi atenţia înspre zona inimii tale şi trage aer în zona inimii, în centrul pieptului tău.
     Concentrează-te asupra respiraţiei pentru câteva minute privind cu blândeţe inspiratul şi expiratul, devenind una cu această curgere.
     Apoi vizualizează în inima ta o imagine a ta aşa cum eşti tu sau repetă-ţi numele sau pur şi simplu simte-ţi prezenţa ta acolo. Ai grijă de tine în inima ta aşa cum o mamă are grijă de copilul ei încet şi cu blândeţe.

     Apoi repetă-ţi în gând: “Să fiu bine, să fiu fericit, să fiu plin de bunătate iubitoare”. Repetă aceste cuvinte în inima ta. În timp ce faci acest lucru, rămâi conştient de gândurile opuse care ar putea apărea – motive pentru care nu ar trebui să fii fericit, sau bine, să simţi vina sau ruşine sau să nu fii demn de atâta iubire sau incapacitatea ta de a primi. Fii conştient de acestea şi apoi lasă-le deoparte.
     Continuă să repeţi: ”Să fiu bine, să fiu fericit, să fiu plin de bunătate iubitoare”.

     Inspiră iubire şi bunătate în inima ta şi expiră orice tensiune. Acceptă-te, doreşte-ţi numai bine, fericire şi pace. Acceptă-te în totalitate aşa cum eşti, iubeşte-te în totalitate aşa cum eşti. Adânceşte-ţi aprecierea şi dragostea pentru tine. Inspiră în inima ta deschizând-o mai mult cu fiecare respiraţie. Fă acest lucru timp de câteva minute…

     Acum începi să-ţi extinzi dragostea mai mult aducând în inima ta acele rude sau prieteni pe care-i iubeşti. Adu-i în inima ta unul câte unul, vizualizează-i pe rând sau repetă-le numele. Spune-le ce simţi, împărtăşeşte dragostea ta cu aceste fiinţe preţioase.

     Repetă în gând: “Să fii tu bine, să fii tu fericit, să fii tu plin de bunătate iubitoare”.

     Respirând în inima ta doreşte-le fericire, deschide-ţi sufletul spre bunătate iubitoare şi iertare dând la o parte orice diferenţe şi acceptând legătura voastră. Vezi cum fiecare dintre voi este legat de celălalt reflectând frumuseţea pe care fiecare o are de oferit.
     Eliberează-te de orice diferenţe care au fost între voi, orice diferenţe de opinie, orice trebuie iertat. Deschide-ţi inima să poţi accepta pe fiecare dintre ei.

     „Te iubesc şi te iert. Te iubesc şi te iert”.

     Gândeşte-te la acest lucru câteva minute.
     Acum simte-ţi inima cum se îndreaptă cu iubire şi acceptare spre cineva cu care ai avut un conflict. Acesta poate fi o rudă, un prieten sau un coleg – oricine cu care nu este totul în regulă. Adu această persoană în inima ta şi începi să-ţi extinzi bunătatea iubitoare şi compasiunea chiar şi asupra ei. Lasă-ţi acceptarea, dragostea şi iertarea să se îndrepte spre această persoană.

     Repetă încet:
     “Să fii bine, să fii fericit, să fii plin de bunatate iubitoare”.

     Expiră orice tensiune şi lasă dragostea din inima ta să ajungă la această persoană. Adu-ţi aminte că durerea şi amărăciunea sunt rezultatul uitării inter-conexiunii esenţiale-ne retragem în interior şi ne închidem inimile unii faţă de alţii. Deschide-ţi inima acum, caută în interiorul tău să găseşti iertare pentru această persoană şi pentru tine. Eliberează-te de toate diferenţele şi bucură-te de această legătură.

     „Să fii tu bine, să fii tu fericit, să fii tu plin de bunătate iubitoare. Rămâi cu acest gând pentru câteva minute.”

     Acum începi să-ţi extinzi bunătatea iubitoare mai departe înspre alte persoane. Dragostea ta radiază încet precum unduirile unui heleşteu înspre toate fiinţele în toate direcţiile, realizând că nu există nici o diferenta între tine si ceilalţi. Inima ta se deschide pentru toate fiinţele, oriunde, oricine ar fi acestea “Tuturor să le fie bine , toate fiinţele să fie fericite, toate fiinţele să fie pline de bunătate iubitoare”.
     Caută orice prejudecată pe care ai putea-o avea, orice rezistenţă faţă de ceilalţi. Expiră acea rezistenţă. Lasă-ţi dragostea să ajungă atât în închisori cât şi în locuri sfinte. Orice fiinţă de pe această planetă este demnă de dragostea ta, oricine ar fi ea.
     Adu lumină celor care se află în întuneric, dragoste celor care au nevoie de ea. Simte legătura ta cu toate fiinţele pentru că în final suntem toţi –unul.
Fie ca toate persoanele să fie în relaţii de pace şi fie ca eu să fiu în relaţii de pace cu toate fiinţele.

     Acum adu conştiinţa ta înapoi la tine în inima ta. Simte iubirea cum radiază prin toată fiinţa ta. Dezintegrează-te în această iubire. Fii conştient de faptul că atâta iubire câtă dai celorlalţi tot atâta îţi va umple toata fiinţa. Aşa cum flacăra unei lumânări, poate aprinde o mie de alte flăcări fără să-şi piardă propria flacără aşa iubirea ta poate ajunge la alte fiinţe iar tu vei fi mereu într-o stare de dragoste.

     Inspirând-o în suflet, această iubire nu cunoaşte bariere, limite; trece dincolo de toate condiţiile. Ai fost născut să ştii acest lucru.
     În timp ce ieşi uşor din această meditaţie, simţi cum această dragoste te umple de bucurie şi îţi aduce un zâmbet pe faţă. Aceasta este adevărata fericire, necondiţionată şi liberă.
     „Fie ca toate fiinţele să trăiască în pace şi bucurie.”